Viktig informasjon om Koronaviruset

Slik bestiller du


Hvordan bestille time?

Det er mange som ønsker å nå oss og det kan ta litt tid å komme igjennom. Om du vil gjøre det enkelt og spare tid kan du benytte vårt SMS køfrisystem. Da skriver du BORGE navnet ditt fødselsdatoen din og grad av hast og sender meldingen til 2097. En slik melding kan se slik ut: BORGE Ola Hansen 0405190 ønsker time gjerne i neste uke. Du kan sende meldingen når som helst på døgnet.

Tjenesten koster kr. 6.- pr. motatt emelding. Beløpet kreves av respekt. telefonselskap (pgsa kryptering) og ikke av legekontoret.


Avbestille time, eller endre timeavtale

Ring oss eller send BORGE navnet ditt og fødselsdato med avbestillingen eller ønsket om endring av time til 2097. Dette må skje innen 24 timer før konsultasjonen skal finne sted, ellers blir timen belastet.


Hvordan bestille resepter på faste medisiner?

Ring legesenterets sentralbord for bestilling.

Vi har helst ett døgns ekspederingstid på bestillinger (det er pga tekniske årsaker tidskrevende å skrive e-resept). Dersom du må ha fornyet resept eller liknende samme dag, må dette gjøres innimellom pasientavtalene og vil bidra til forsinkelser, som vi sliter for å unngå. 

For forskrivning av reitererte resepter er oppmøte til time ønskelig om ikke nødvendig, dette for å unngå uønskede virkninger over lengre tid.


Hvordan få legen hjem til deg? Behov for øyeblikkelig hjelp?

Ring sentralbord, forklarer problemstillingen og hvorfor det ikke er mulig å møte opp på kontoret, du settes da på ringeliste og legen avtaler sykebesøk. Vurderes en situasjon som øhj, sender vi ambulanse eller legen reiser ut umiddelbart dersom dette er mulig.

Vi  tar alltid imot pasienter som er akutt syke og trenger øyeblikkelig hjelp, møt opp på kontoret og du settes da på øhj - liste;  du får da legetime samme dag ( evt hos en lege som har ledig kapasitet - evt ikke din egen fastlege). Du vil få beskjed når du kan få konsultasjon hos lege , øhj timene avsettes nå mellom 13- 14 tiden.  For å kunne bli satt opp på øhj time er det viktig at legen får vite hva som er årsak til henvendelsen. Vi setter av ca 10 min  tid for en øhj - konsultasjon  dvs  det er tiden som er beregnet for å gi hjelp for den akutte problemstillingen. Dette blir nødvendig for å kunne yte rettferdig øhj til alle pasienter som trenger det.


Om B-preparater

Forskrivning av B - preparater  (og A prep) krever oppmøte til time - dette er i tråd med retningslinjene fra Helsedirektoratet. Forskrivning av potensiell vanedannende legemidler uten konsultasjon vurderes som uforsvarlig legepraksis.

I utgangspunktet skal enhver pasient da oppsøke sin egen fastlege. Selv om legene v/ Borge Legesenter vikarierer for hverandre bør forskrivning av potensiell vanedannende legemidler skje av pasientens ansvarlige lege.


Helsekontroller

Førerkortattester og sjømannsattester  ( hos Dr. Benske)  gjøres etter avtale. 

Forebyggende undersøkelser inkl.  lungefunksjon, EKG, blodtrykk, urin - undersøkelse & blodsukker  (langtidssukker) gjøres som regel i forbindelse med vanlig time.

 


Vaksinering

For annen vaksinering, spes. spørsmål bestill legetime


Åpningstider

Kontoråpningstid Man, ons, tors, fredag: 08.00-15.00
Tirsdag : 09.00-15.00
torsdag: Dr. Joachim Benske ikke tilstede (jobber som tilsynslege ved Fredrikstad Korttidssenter), fredag kl 08.00 - 12.30 h (sykebesøk fortrinnsvis på fredag ettermiddag) i oddetallsuker, fredager i partallsuker er forbeholdt kontorarbeid, evt telefon - og videokonsultasjoner. Dr. Ruud ikke tilstede annen hver torsdag grunnet offentlige oppgaver og Dr. Stenebråten ikke tilstede på torsdager grunnet fast avtale med Fredrikstad Legevakt.
Telefontid: Alle dager:
kl. 09.00.-12.00
og kl. 13.30-14.30
VI HAR LUNSJ MELLOM 12.30-13.00

Adresse


Trykkeriveien 6
1653 Sellebakk

med kollektiv trafikk
rutebuss 200/357/361 fra Fredrikstad sentrum – busstopp er Begbyveien – Løenveien, derifra går man ca 2 min til legesenteret.
Med kollektiv trafikk
rutebuss 200/357/361 fra Fredrikstad sentrum – busstopp er Begbyveien – Løenveien, derifra går man ca 2 min til legesenteret.

Vis kart

Kontakt oss


Trykkeriveien 6
1653 Sellebakk

Telefon: 69 35 20 50
Faks: 69 35 20 51
Bilde som representerer legekontoret