Sesongens influensautbrudd er i gang, selv om det er fremdeles rel. lav aktivitet. Det er ikke for sent å vaksinere risikogruppene. 

Folkehelseinstituttets råd  finner dere  her https://www.fhi.no/sv/influensa/sesonginfluensa/ 

Det er Influensa type A og H1N1 som dominerer i år. Det er det samme viruset som under pandemien i 2009, men som nå er å betrakte som en vanlig del av sesonginfluensavirusene. Årets utbrudd håndteres derfor som en helt vanlig sesonginfluensa.

Antiviral behandling kan tilbys de som blir syke, uavhengig av vaksinasjonsstatus. Dette er særlig aktuelt for personer i risikogruppene. Behandlingen startes så snart som mulig på mistanke om influensa og helst innen 48 timer. Man skal ikke vente på laboratoriesvar. Tilgjengelig legemiddel er oseltamivir (Tamiflu). Behandling kan forkorte sykdomsforløpet, redusere antall innleggelser og redusere dødeligheten. Dette gjelder spesielt pasienter med pustebesvær og nyreaffeksjon (proteinuri).