Dr. Olsen  :uke : 26-27 (24.06-05.07) + uke 35

Dr. Benske : uke : 05.07 + uke 28 + 15-16-17.07.

Dr. Kvinlaug: uke 28-29 ( o8.07-19.07)

Dr. Ruud: uke 28 +26.07 + uke 31  (29.07-02.08)

Dr. Stenebråten uke 32

Dr. Eide uke: