Dr. Benske er sjømannslege 

timene for undersøkelse av sjømen avtales med resepsjonen.

Dr . Benske har pr i dag ikke lenger godkjenning som petroleumslege -  >>Offshore undersøkelser<< utføres ikke lenger.