Hopp til hovedinnhold

om legetime // konsultasjon hos lege


Det er normalt ikke avsatt mer enn 10-20 minutter til en avtalt konsultasjon. 
Ved akutthenvendelser  ( øyeblikkelig hjelp /ekstratime) beregnes ofte enda kortere tid. 

Normaltariffen er basert på at det kun skal tas opp ett medisinsk problem i en konsultasjon, hvis den utredningen tar hele den ordinære oppsatte tiden.
Vi anbefaler at du tenker gjennom hva du ønsker å diskutere i løpet av denne tiden. Det er viktig at legen får forståelse av hva som er ditt problem. Det er sjelden anledning til å bruke mer enn avsatt tid, selv om det ville være ønskelig.
Dersom du vil ta opp flere problemer på denne korte tiden, sier det seg selv at det ikke er mulig for legen å være grundig. Enkelte problemer lar seg allikevel raskt avklare, så dersom du har flere problemer, må du gi legen en kort oversikt over hva du ønsker å ta opp ved starten av konsultasjonen, og gi beskjed om hva som er det viktigste. Lag eventuelt huskeliste. På den måten er det mulig å utnytte tiden best mulig. Det som det ikke blir tid til, kan tas opp i en ny konsultasjon. 

første kontroll etter innleggelse på sykehus / spesialistundersøkelse - røntgen/ct/MR


Ved første kontroll etter sykehusinnleggelse, spesialistundersøkelse eller spesialundersøkelser er det ikke sikkert vi har mottatt epikrise, og det er viktig å ta med papirer med informasjon eller resepter som eventuelt ble utskrevet.

Forstyrrelser og forsinkelser
Legene er til enhver tid ansvarlige for alle tjenester på legesenteret, og konsultasjonen blir derfor ofte avbrutt av spørsmål fra medarbeiderne som trenger råd, og en sjelden gang også av inngående telefonsamtale med annen pasient eller andre utenforstående.

Legene er også ansvarlig for å yte akutthjelp i løpet av dagen, og selv om vi forsøker å prioritere oppgavene og planlegge arbeidsdagen, så må mange problemer løses umiddelbart.

Dette er tross alt det beste kompromisset vi har funnet for å ivareta alle funksjoner på mest effektive måte.

 

Åpningstider

Kontoråpningstid Man, ons, tors, fredag: 08.00-15.00 (øhj etter kl 13.00) ,Dr.Benske 14.00 -15.00 kun etter avtale)
Tirsdag : 09.00-15.00
onsdag: Dr. Benske ingen konsultasjoner(jobber som tilsynslege ved Fredrikstad Korttidssenter), Dr. Benske fredager er forbeholdt kontorarbeid, evt kons etter avtale. Dr. Ruud ikke tilstede på fredager grunnet offentlige oppgaver og Dr. Stenebråten ikke tilstede på torsdager grunnet fast avtale med Fredrikstad Legevakt.
Telefontid: Alle dager:
kl. 09.00.-12.00
og kl. 13.30-14.30
VI HAR LUNSJ MELLOM 12.30-13.00

Adresse


Løenveien 5
1653 Sellebakk


Med kollektiv trafikk
rutebuss 200/357/361 fra Fredrikstad sentrum – busstopp er Begbyveien – Løenveien, derifra går man ca 1 min til legesenteret.

Vis kart

Kontakt oss


Løenveien 5
1653 Sellebakk

Telefon: 69 35 20 50