Hopp til hovedinnhold

Sykemelding


En arbeidstaker har plikt til å sette seg inn i regelverket for bruk av egenmelding og om når det er krav om sykemelding fra lege. Arbeidstakere skal bruke egenmelding, for korte fravær, så sant lege ikke trenger kontaktes av medisinske grunner.
- Sykemelding kreves for de fleste arbeidstakere fra 4. dag, fridager medregnet. Det er klare regler for hva som kreves for at en lege skal kunne skrive sykemelding.
- For utstedelse av sykemelding kreves legekonsultasjon.
- Legen kan ikke skrive sykemelding tilbakevirkende i tid. Fra den dagen vi har registert en henvendelse, kan imidlertid sykemelding skrives, selv om konsultasjonen utsettes noen dager. Husk å gi klar beskjed ved timebestilling dersom du trenger sykemelding, og be eventuelt om at henvendelsesdato blir notert.
Mer informasjon om reglene finnes på

https://www.nav.no/no/Person/Arbeid/Sykmeldt+og+arbeidsavklaringspenger

Forlengelser av sykemelding 


Enhver forlengelse av sykemelding skal vurderes av lege, med fornyet vurdering av arbeidsmulighet og behov for tilrettelegging på arbeidsplassen. Slike avtaler gjøres på korte konsultasjoner ila dagen eller etter individuell avtale med legen, så fremt det ikke er behov for ny medisinsk utredning.

Nye regler for oppfølging av sykemeldte fra 1.september 2008:
Legen er pålagt strengere og tettere oppfølging av sykemeldte fra 1.september. Vi prøver å etterkomme krav og forventninger om tilbakeføring til arbeidslivet og om å finne praktiske løsninger i arbeidssituasjonen, ved å ta i mot pasienter som trenger forlengelse av sykemeldinger fortløpende. Ved behov for ytterligere utredning og undersøkelser, må ordinær timeavtale gjøres. Alle som trenger sykemeldingsforlengelse får nå en avtale med legen for å diskutere videre sykemelding.

Barns sykdom
For fravær på grunn av barns sykdom er det et annet regelverk enn for sykemelding. Foreldrene skal da ikke ha sykemelding. Arbeidsgiver kan eventuelt be om dokumentasjon på barnets sykdom, men dette vil likevel ikke gi rett til mer enn lovens tillatte antall fraværsdager med lønn per kalenderår.

 

Åpningstider

Kontoråpningstid Man, ons, tors, fredag: 08.00-15.00 (øhj etter kl 13.00) ,Dr.Benske 14.00 -15.00 kun etter avtale)
Tirsdag : 09.00-15.00
onsdag: Dr. Benske ingen konsultasjoner(jobber som tilsynslege ved Fredrikstad Korttidssenter), Dr. Benske fredager er forbeholdt kontorarbeid, evt kons etter avtale. Dr. Ruud ikke tilstede på fredager grunnet offentlige oppgaver og Dr. Stenebråten ikke tilstede på torsdager grunnet fast avtale med Fredrikstad Legevakt.
Telefontid: Alle dager:
kl. 09.00.-12.00
og kl. 13.30-14.30
VI HAR LUNSJ MELLOM 12.30-13.00

Adresse


Løenveien 5
1653 Sellebakk


Med kollektiv trafikk
rutebuss 200/357/361 fra Fredrikstad sentrum – busstopp er Begbyveien – Løenveien, derifra går man ca 1 min til legesenteret.

Vis kart

Kontakt oss


Løenveien 5
1653 Sellebakk

Telefon: 69 35 20 50