Viktig informasjon om Koronaviruset

undersøkelser


Lungefunksjon (Spirometri)

Hjerte - undersøkelse, EKG , blodtrykksmåling med gjennomsnittsberegning og 24 - timer blodtrykksmåling;

Diabetes diagnostikk ( fastende blodsukker, langtidsblodsukker - HbA1c // glykemisk kontroll samt tilhørende klinisk undersøkelse som testing av sensibilitet, sirkulasjon mm.)

Gynekologisk undersøkelse

Labor ( urin - us, blodsukker, langtidsblodsukker, INR, CRP senkning, Hemofec - test ( blod i avføring) )

vår klinisk undersøkelse kan suppleres med ultralyd (Abdomen, thyreoidea, ved mistanke om dyp venetrombose, mistanke om forandringer ved abdominelle blodkar - f.eks. abdominal utvidelse av hovedpulsåren - aortenaneurysme)

Vaksinasjon ( diverse vaksinasjoner etter avtale med legen )

-> pris for vaksinasjon: 100,00 kr ( selve vaksine kommer i tillegg)

Åpningstider

Kontoråpningstid Man, ons, tors, fredag: 08.00-15.00
Tirsdag : 09.00-15.00
onsdag: Dr. Robert Bartyzel ikke tilstede (jobber som tilsynslege ved Fredrikstad Korttidssenter), Dr. Benske fredager er forbeholdt kontorarbeid, evt telefon - og videokonsultasjoner. Dr. Ruud ikke tilstede annen hver torsdag grunnet offentlige oppgaver og Dr. Stenebråten ikke tilstede på torsdager grunnet fast avtale med Fredrikstad Legevakt. Dr. Bartyzel ikke tilstede på mandager grunnet fast avtale med Fredrikstad legevakt.
Telefontid: Alle dager:
kl. 09.00.-12.00
og kl. 13.30-14.30
VI HAR LUNSJ MELLOM 12.30-13.00

Adresse


Løenveien 5
1653 Sellebakk

med kollektiv trafikk
rutebuss 200/357/361 fra Fredrikstad sentrum – busstopp er Begbyveien – Løenveien, derifra går man ca 1 min til legesenteret.
Med kollektiv trafikk
rutebuss 200/357/361 fra Fredrikstad sentrum – busstopp er Begbyveien – Løenveien, derifra går man ca 1 min til legesenteret.

Vis kart

Kontakt oss


Løenveien 5
1653 Sellebakk

Telefon: 69 35 20 50