undersøkelser


Lungefunksjon (Spirometri)

Hjerte - undersøkelse, EKG , blodtrykksmåling med gjennomsnittsberegning og 24 - timer blodtrykksmåling;

Diabetes diagnostikk ( fastende blodsukker, langtidsblodsukker - HbA1c // glykemisk kontroll samt tilhørende klinisk undersøkelse som testing av sensibilitet, sirkulasjon mm.)

Gynekologisk undersøkelse

Labor ( urin - us, blodsukker, langtidsblodsukker, INR, CRP senkning, Hemofec - test ( blod i avføring) )

vår klinisk undersøkelse kan suppleres med ultralyd (Abdomen, thyreoidea, ved mistanke om dyp venetrombose, mistanke om forandringer ved abdominelle blodkar - f.eks. abdominal utvidelse av hovedpulsåren - aortenaneurysme)

Vaksinasjon ( diverse vaksinasjoner etter avtale med legen )

-> pris for vaksinasjon: 100,00 kr ( selve vaksine kommer i tillegg)

Åpningstider

Kontoråpningstid Man, ons, tors, fredag: 08.00-15.00
Tirsdag : 09.00-15.00
onsdag: Dr. Robert Bartyzel ikke tilstede (jobber som tilsynslege ved Fredrikstad Korttidssenter), Dr. Benske fredager er forbeholdt kontorarbeid, evt telefon - og videokonsultasjoner. Dr. Ruud ikke tilstede på fredager grunnet offentlige oppgaver og Dr. Stenebråten ikke tilstede på torsdager grunnet fast avtale med Fredrikstad Legevakt.
Telefontid: Alle dager:
kl. 09.00.-12.00
og kl. 13.30-14.30
VI HAR LUNSJ MELLOM 12.30-13.00

Adresse


Løenveien 5
1653 Sellebakk


Med kollektiv trafikk
rutebuss 200/357/361 fra Fredrikstad sentrum – busstopp er Begbyveien – Løenveien, derifra går man ca 1 min til legesenteret.

Vis kart

Kontakt oss


Løenveien 5
1653 Sellebakk

Telefon: 69 35 20 50