Viktig informasjon om Koronaviruset

Borge Legesenter
Fastlegesenter, sjømannslege & petroleumslege.

Velkommen til våre nye hjemmesider. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for bestilling ved SMS på HELSENORGE.no. Dersom du ønsker å ta kontakt på telefon, gjør vi oppmerksom på at det er stor pågang og derfor må påberegne noe ventetid.  Vi gjør oppmerksom på at lenken på denne side til e-konsultasjon er ute av funksjon !!

Gå inn på HELSENORGE.NO og benytter deg av fastlegetjenester som booking av time, bestilling av resept, e- konsultasjon , e- kontakt mm .

Helsenorge.no

Det er også mulig å fornye resept. Dette bestilles også via SMS. Reseptene sendes elektronisk og legemidlene kan hentes  (som regel) dagen etter bestillingen er mottat (legene sender reseptene som regel senere på ettermiddagen).

Informasjon om våre ansatte og tjenestene de tilbyr finner du under "Ansatte".

NYTTIG INFORMASJON


INFO INFO vedr kontakt med legesenteret

3. januar 2021 kl. 18:35

elektronisk timebestilling kun via HELSENORGE.NO

- det er ikke mulig å bestille time på gammel måte via Helserespons.

Vi gjør oppmerksom på at det påfaller kostnader // egenandeler i forbindelse med telefon- , video - og elekroniske konsultasjoner (utveksling av meldinger på trygg plattform).

Egenandelene er lik det som påfaller ved vanlig konsultasjon. Faktura sendes ut som vanlig per tekstmelding fra MediPay hvor man selv kan velge mellom betaling pr VIPPS (med bank ID) eller vanlig overføring (innlogging i banken).

INFO INFO

3. januar 2021 kl. 18:34

Kjære pasienter, 

vi ønsker dere et godt nytt år 2021 og håpe at vi klarer å komme tilbake til <<normaliteten>>.

Legekontoret anbefaler bruk av video - eller telefonkonsultasjon når det er egnet. Bestill time som vanlig. Ordinær takst påløper.

Du betaler samme egenandel som for ordinære konsultasjoner.

Legekontoret kontaktes helst via helsenorge.no ; vår telefonkapasitet er begrenset: tel 69305020

VAKSINASJON MOT CORONA

28. desember 2020 kl. 06:27

 

VI BER DERE Å IKKE TA KONTAKT MED LEGEKONTORET I FORBINDELSE  MED VAKSINASJON MOT CORONA !!

 

Pasienter eldre enn 85 år samt <<risikopasienter>> yngre enn 65 år vaksineres på legekontoret - vi holder dere oppdatert.

Mer info vedr vaksinasjon finnes på  

Fredrikstad kommune vaksinasjon mot corona virus

Åpningstider

Kontoråpningstid Man, ons, tors, fredag: 08.00-15.00
Tirsdag : 09.00-15.00
torsdag: Dr. Joachim Benske ikke tilstede (jobber som tilsynslege ved Fredrikstad Korttidssenter), fredag kl 08.00 - 12.30 h (sykebesøk fortrinnsvis på fredag ettermiddag) i oddetallsuker, fredager i partallsuker er forbeholdt kontorarbeid, evt telefon - og videokonsultasjoner. Dr. Ruud ikke tilstede annen hver torsdag grunnet offentlige oppgaver og Dr. Stenebråten ikke tilstede på torsdager grunnet fast avtale med Fredrikstad Legevakt.
Telefontid: Alle dager:
kl. 09.00.-12.00
og kl. 13.30-14.30
VI HAR LUNSJ MELLOM 12.30-13.00

Adresse


Trykkeriveien 6
1653 Sellebakk

med kollektiv trafikk
rutebuss 200/357/361 fra Fredrikstad sentrum – busstopp er Begbyveien – Løenveien, derifra går man ca 2 min til legesenteret.
Med kollektiv trafikk
rutebuss 200/357/361 fra Fredrikstad sentrum – busstopp er Begbyveien – Løenveien, derifra går man ca 2 min til legesenteret.

Vis kart

Kontakt oss


Trykkeriveien 6
1653 Sellebakk

Telefon: 69 35 20 50
Faks: 69 35 20 51
Bilde som representerer legekontoret