Viktig informasjon om Koronaviruset

Borge Legesenter
Fastlegesenter, sjømannslege & petroleumslege.

Velkommen til våre nye hjemmesider. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for bestilling via SMS på disse sidene. Dersom du ønsker å ta kontakt på telefon, gjør vi oppmerksom på at det er stor pågang og derfor må påberegne noe ventetid. 

Send BORGE + fødselsdato, navn og evt annen informasjon til telefonnummer 2097.

Det er også mulig å fornye resept. Dette bestilles også via SMS. Reseptene sendes elektronisk og legemidlene kan hentes dagen etter bestillingen er mottat (legene sender reseptene som regel senere på ettermiddagen).

Informasjon om våre ansatte og tjenestene de tilbyr finner du under "Ansatte".

NYTTIG INFORMASJON


AKTUELL

25. oktober 2020 kl. 13:22

Vi opplever stor pågang av henvendelser fra pasienter, økende antall adminisrative oppgaver og dermed stort arbeidspress. 

Vi gjør det vi kan for å etterkomme alle sine behov på best mulig måte. Det er dessverre ikke  mulig å svare  like raskt på henvendelser, priioriteringer er nødvendig.

Dertil sprer corona viruset seg og vi står i en økende smittesituasjon.

For å overholde smittevernreglene er vi nødt  til å ha færrest mulig pasienter på venterommet. Vi oppfordrer til å bruke våre elektroniske verktøy som e- konsultasjon, video - og telefonkonsultasjon. Kostnader blir på likt nivå som ved vanlige konsultasjoner og frikort har samme gyldighet.

For å skaffe ekstra tid til økende antall telefonhevendelser må vi på lik måte  som vi gjorde det i mars og april måneden frigjøre noe tid og redusere mulighet for antallet konsultasjoner med faktisk oppmøte. På lik høyde vil vi prøve å prioritere alle henvendelser på best mulig måte.

Har dere luftveissymptomer som hoste eller nyser dere og har feber, så ber vi om å ikke møte opp. Ta kontakt per telefon eller SMS og vi vil finne annen løsning, evt. med sykebesøk eller henvisning til kommunens luftveismotta.

Vi takker for deres forståelse.

Influensa 2020

27. september 2020 kl. 16:18

Borge Legesenter begynner å vaksinere ila uke 41 - vaksinasjon kun i forbindelse med time hos legen eller etter avtale - DET BLIR IKKE  <<DROPP INN>> (dette grunnet smittesituasjonen).

I første omgang vaksineres kun risikogrupper, ikke personer som ikke ha økt risiko for å bli alvorig syk.

Vaksinen koster i år for risikogrupper 50 kr i egenandel + evt. konsultasjon e/ enkel kontakt.  Gebyrene går inn i frikortordning.

Risikogrupper

Følgende personer har økt risiko for alvorlig sykdom og død ved influensasykdom, og anbefales derfor influensavaksine:

 • Alle fra og med fylte 65 år
 • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om vaksine
 • Barn og voksne med:
  • diabetes mellitus, type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma)
  • kronisk hjerte-/karsykdom, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon
  • kronisk leversvikt
  • kronisk nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

Andre målgrupper

I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper, primært for å beskytte andre (indirekte beskyttelse):

 • Helsepersonell som har pasientkontakt
 • Husstandskontakter til personer med nedsatt immunforsvar
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

mer info: https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/vaksiner-mot-de-enkelte-sykdommene/influensavaksinasjon---veileder-for/

 

Viktig informasjon til våre pasienter Corona (Covid 19) - oppdatert 25.10.2020

26. august 2020 kl. 14:12

På grunn av oppblussing av Corona har vi nå måtte stenge døren inn til kontoret.

Vi kommer og åpner døren når dere ringer  på vår mobil :90631732

Vi ønsker at alle som skal på lab ringer og bestiller seg time.

Alle resepter skal bestilles på telf .

Åpningstider

Kontoråpningstid Man, ons, tors, fredag: 08.00-15.00
Tirsdag : 09.00-15.00
torsdag: Dr. Joachim Benske ikke tilstede (jobber som tilsynslege ved Fredrikstad Korttidssenter), fredag kl 08.00 - 12.30 h (sykebesøk fortrinnsvis på fredag ettermiddag) i oddetallsuker, fredager i partallsuker er forbeholdt kontorarbeid, evt telefon - og videokonsultasjoner. Dr. Ruud ikke tilstede annen hver torsdag grunnet offentlige oppgaver og Dr. Stenebråten ikke tilstede på torsdager grunnet fast avtale med Fredrikstad Legevakt.
Telefontid: Alle dager:
kl. 09.00.-12.00
og kl. 13.30-14.30
VI HAR LUNSJ MELLOM 12.30-13.00

Adresse


Trykkeriveien 6
1653 Sellebakk

med kollektiv trafikk
rutebuss 200/357/361 fra Fredrikstad sentrum – busstopp er Begbyveien – Løenveien, derifra går man ca 2 min til legesenteret.
Med kollektiv trafikk
rutebuss 200/357/361 fra Fredrikstad sentrum – busstopp er Begbyveien – Løenveien, derifra går man ca 2 min til legesenteret.

Vis kart

Kontakt oss


Trykkeriveien 6
1653 Sellebakk

Telefon: 69 35 20 50
Faks: 69 35 20 51
Bilde som representerer legekontoret