Viktig informasjon om Koronaviruset

Borge Legesenter
Fastlegesenter, sjømannslege & petroleumslege.

Velkommen til våre nye hjemmesider. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for bestilling via SMS på disse sidene. Dersom du ønsker å ta kontakt på telefon, gjør vi oppmerksom på at det er stor pågang og derfor må påberegne noe ventetid. 

Send BORGE + fødselsdato, navn og evt annen informasjon til telefonnummer 2097.

Det er også mulig å fornye resept. Dette bestilles også via SMS. Reseptene sendes elektronisk og legemidlene kan hentes dagen etter bestillingen er mottat (legene sender reseptene som regel senere på ettermiddagen).

Informasjon om våre ansatte og tjenestene de tilbyr finner du under "Ansatte".

NYTTIG INFORMASJON


Viktig informasjon til våre pasienter- Corona (Covid-19) - 18.05.2020

19. april 2020 kl. 14:49

Kjære pasienter,

I denne tiden som preges av Corona pandemien, vil vi ikke være i stand å yte samme service som dere er vant til.

Vi er nødt til å finne riktig balanse mellom ivaretakelse av de som trenger det og begrensning av smitte. Og ikke minst skal vi passe på oss selv fordi om en i vårt team blir smittet, blir videre drift av hele kontoret (dette grunnet karantenereglene) utfordrende. 

På nettsidene holder vi dere oppdatert så godt som mulig.

Personer med luftveisinfeksjoner oppfordres fortsatt å ikke komme på kontoret.  Dersom du eller et husstandsmedlem er forkjølet, skal du i utgangspunktet ikke komme inn. Ta kontakt via SMS og den respektive legen vil ta kontakt per telefon eller video – og e- konsultasjon. Om nødvendig kan prøvene også tas utenfor kontoret - f.eks. mens pasienten sitter i bilen (avtale med respektive legen på telefon).

Grunnet smittesituasjonen er døren til Borge Legesenter stengt. Dersom du ikke fått beskjed om at konsultasjonen din er utsatt eller omgjort til video - eller telefonkonsultasjon,  møt opp til avtalt tid og ta kontakt med kontoret på telefonnummeret som står på skiltet på døren. Vi slipper deg inn. Vent i mellomtiden evt i bilen dersom du kommer med bil til kontoret. Vi ønsker å gå gradvis tilbake til normal drift men smittesituasjonen må uendret tas hensyn til.

Er det mistanke om Coronasmitte oppfordrer vi alle å ta kontakt med legevaktens koronatelefon på 69 38 11 08.

Vi gjør oppmerksom på at det kan påfaller kostnader i henhold til normaltariffen ved bruk e- konsultasjon, telefon - og video konsultasjon og forlengelse av sykmelding per telefonkontakt. Fakturagebyr utsettes  dersom oppgjøret gjøres samme dag med f.eks. bruk av VIPPS.

Dr.Benske fraværende på torsdager

19. april 2020 kl. 14:46

Fra og med uke 17 vil Dr.Benske være fraværende på torsdager grunnet offentlig bistilling og er tilstede på onsdager -  timen som er allerede satt opp på torsdager, flyttes over til til onsdager.

Status situasjonsrapport Covid-19 17.05.2020

29. mars 2020 kl. 22:10

Norge • Det er meldt totalt 8 197 personer med påvist covid-19 til Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS), hvorav 22 ble meldt i går. Oppdatert kl. 24.00 den 14.05.2020. • Det er totalt 1 034 personer med påvist covid-19 som har vært innlagt i sykehus i Norge. Norsk pandemiregister* per 15.05.2020, kl. 08:00. For antallet inneliggende på sykehus, se Helsedirektoratets nettsider*: Antall innlagte pasienter på sykehus med påvist covid19. • Det er totalt 218 personer med påvist covid-19 som har vært innlagt i intensivenhet*. Av disse er 22 inneliggende. Norsk intensivregister per 15.05.2020, kl. 08:00. *Tall fra Helsedirektoratet over sykehusinnleggelser og tall fra Norsk intensiv- og pandemiregister samles inn på ulike måter, og er derfor ikke direkte sammenlignbare. • Det er totalt 232 dødsfall varslet til Folkehelseinstituttet, per 15.05.2020 kl.08.00. • Totalt 216 350 personer er rapportert testet for covid-19, per 14.05.2020 kl. 24.00. • Det er registrert totalt 187 929 konsultasjoner hos lege og legevakt for sannsynlig, mistenkt eller bekreftet covid-19, per 14.05.2020 kl. 24.00.

Iflg VG er 51 personer innlagt på sykehus  pr i dag. 

I Fredrikstad har totalt 108 personer blitt testet positiv for  koronavirus, 1 person døde som følge av infeksjonen. Om lag 80 % må regnes som frisk igjen. 3 dager på rad har det ikke blitt registrert nye smittetilfeller i Fredrikstad kommune.

Åpningstider

Kontoråpningstid Man, ons, tors, fredag: 08.00-15.00
Tirsdag : 09.00-15.00
torsdag: Dr. Joachim Benske ikke tilstede (jobber som tilsynslege ved Fredrikstad Korttidssenter), fredag kl 08.00 - 12.30 h (sykebesøk fortrinnsvis på fredag ettermiddag). Dr. Ruud ikke tilstede annen hver torsdag grunnet offentlige oppgaver og Dr. Stenebråten ikke tilstede på torsdager grunnet fast avtale med Fredrikstad Legevakt.
Telefontid: Alle dager:
kl. 09.00.-12.00
og kl. 13.30-14.30
VI HAR LUNSJ MELLOM 12.30-13.00

Adresse


Trykkeriveien 6
1653 Sellebakk

med kollektiv trafikk
rutebuss 200/357/361 fra Fredrikstad sentrum – busstopp er Begbyveien – Løenveien, derifra går man ca 2 min til legesenteret.
Med kollektiv trafikk
rutebuss 200/357/361 fra Fredrikstad sentrum – busstopp er Begbyveien – Løenveien, derifra går man ca 2 min til legesenteret.

Vis kart

Kontakt oss


Trykkeriveien 6
1653 Sellebakk

Telefon: 69 35 20 50
Faks: 69 35 20 51
Bilde som representerer legekontoret