Viktig informasjon om Koronaviruset

Borge Legesenter
Fastlegesenter, sjømannslege & petroleumslege.

Velkommen til våre nye hjemmesider. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for bestilling ved SMS på HELSENORGE.no. Dersom du ønsker å ta kontakt på telefon, gjør vi oppmerksom på at det er stor pågang og derfor må påberegne noe ventetid.  Vi gjør oppmerksom på at lenken på denne side til e-konsultasjon er ute av funksjon !!

Gå inn på HELSENORGE.NO og benytter deg av fastlegetjenester som booking av time, bestilling av resept, e- konsultasjon , e- kontakt mm .

Helsenorge.no

Det er også mulig å fornye resept. Dette bestilles også via SMS. Reseptene sendes elektronisk og legemidlene kan hentes  (som regel) dagen etter bestillingen er mottat (legene sender reseptene som regel senere på ettermiddagen).

Informasjon om våre ansatte og tjenestene de tilbyr finner du under "Ansatte".

NYTTIG INFORMASJON


FLYTTING !!! BORGE LEGESENTER FLYTTET INN I NYE LOKALER

5. august 2021 kl. 06:34

Vi har nå flyttet inn i våre nye lokaler.

Besøksadressen er: 
LØENVEIEN 5, 1653 SELLEBAKK

INFO INFO vedr kontakt med legesenteret

3. januar 2021 kl. 18:35

elektronisk timebestilling kun via HELSENORGE.NO

- det er ikke mulig å bestille time på gammel måte via Helserespons.

Vi gjør oppmerksom på at det påfaller kostnader // egenandeler i forbindelse med telefon- , video - og elekroniske konsultasjoner (utveksling av meldinger på trygg plattform).

Egenandelene er lik det som påfaller ved vanlig konsultasjon. Faktura sendes ut som vanlig per tekstmelding fra MediPay hvor man selv kan velge mellom betaling pr VIPPS (med bank ID) eller vanlig overføring (innlogging i banken).

INFO INFO

3. januar 2021 kl. 18:34

Kjære pasienter, 

Legekontoret anbefaler fortsatt bruk av video - e - eller telefonkonsultasjon når det er egnet. Bestill time som vanlig. Ordinær takst påløper.

Du betaler også for  e- konsultasjon samme egenandel som for ordinære konsultasjoner. Fornying av resepter på B - eller A preparater gjøres kun i forbindelse med konsultasjon (også e- e/ telefonkonsultasjon) 

Svarfristen på forespørsel om e- konsultasjon er 5 dager - mange benytter seg av denne muligheten og vi bruker stadig økende andel av vår arbeidstid for å svare på e- konsultasjoner.

Legekontoret kontaktes helst via helsenorge.no ; vår telefonkapasitet er begrenset: tel 69305020

Åpningstider

Kontoråpningstid Man, ons, tors, fredag: 08.00-15.00
Tirsdag : 09.00-15.00
onsdag: Dr. Robert Bartyzel ikke tilstede (jobber som tilsynslege ved Fredrikstad Korttidssenter), fredag kl 08.00 - 12.30 h (sykebesøk fortrinnsvis på fredag ettermiddag) i oddetallsuker, fredager i partallsuker er forbeholdt kontorarbeid, evt telefon - og videokonsultasjoner. Dr. Ruud ikke tilstede annen hver torsdag grunnet offentlige oppgaver og Dr. Stenebråten ikke tilstede på torsdager grunnet fast avtale med Fredrikstad Legevakt. Dr. Bartyzel ikke tilstede på mandager grunnet fast avtale med Fredrikstad legevakt.
Telefontid: Alle dager:
kl. 09.00.-12.00
og kl. 13.30-14.30
VI HAR LUNSJ MELLOM 12.30-13.00

Adresse


Løenveien 5
1653 Sellebakk

med kollektiv trafikk
rutebuss 200/357/361 fra Fredrikstad sentrum – busstopp er Begbyveien – Løenveien, derifra går man ca 1 min til legesenteret.
Med kollektiv trafikk
rutebuss 200/357/361 fra Fredrikstad sentrum – busstopp er Begbyveien – Løenveien, derifra går man ca 1 min til legesenteret.

Vis kart

Kontakt oss


Løenveien 5
1653 Sellebakk

Telefon: 69 35 20 50