Viktig informasjon om Koronaviruset

Borge Legesenter
Fastlegesenter, sjømannslege & petroleumslege.

Velkommen til våre nye hjemmesider. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for bestilling ved SMS på HELSENORGE.no. Dersom du ønsker å ta kontakt på telefon, gjør vi oppmerksom på at det er stor pågang og derfor må påberegne noe ventetid.  Vi gjør oppmerksom på at lenken på denne side til e-konsultasjon er ute av funksjon !!

Gå inn på HELSENORGE.NO og benytter deg av fastlegetjenester som booking av time, bestilling av resept, e- konsultasjon , e- kontakt mm .

Helsenorge.no

Det er også mulig å fornye resept. Dette bestilles også via SMS. Reseptene sendes elektronisk og legemidlene kan hentes  (som regel) dagen etter bestillingen er mottat (legene sender reseptene som regel senere på ettermiddagen).

Informasjon om våre ansatte og tjenestene de tilbyr finner du under "Ansatte".

NYTTIG INFORMASJON


God jul og et godt nytt år 2022

24. desember 2021 kl. 16:50

Vi ønsker alle våre pasienter god jul og et godt nytt år 2022.

Borge Legesenter vil holde åpent til vanlige tider i romjula men med redusert drift.

Tiden som ligger bak oss i 2021 var utfordrende og vi regner med at det vil ta noe tid før vi kommer oss gjennom pandemien. 

For tiden har vi høy smitte i samfunnet og vi ber alle å overholde smittevernråd og bruker maske når man besøker legekontoret. Dette for å beskytte seg selv og andre , muligens veldig sårbare medmennesker.

Viktig info til våre pasienter

21. november 2021 kl. 13:31

Kjære pasienter,

 

Vi har opplevd de siste ukene veldig stor pågang og vi er nødt å endre rutiner for å sikre bedre pasientflyt.

 

  1. I utgangspunktet skal alle pasienter inn til legen før det tas blodprøver – unntak er rutinekontroller av diabetikere hvor det tas HbA1c og urinprøve muligst før konsultasjonen.
  2. Vi setter nå opp øyeblikkelig hjelp timer rett etter lunsj. Timene er tiltenkt å brukes til akutte problemstillinger eller behov for øyeblikkelig hjelp. Det settes av 15 min til enhver   <<øhj>> - time.
  3. Alle pasienter som trenger sykmelding skal inn på time og legen må gi ny time for videre oppfølging.
  4.  Betaling: regning sendes som regel ut per SMS og kan betales både med VIPPS og med vanlig bankoverføring (kreves bank ID). Det er mulig å betle med bankkort hos legen. Dersom dette ønskes bes om å gi beskjed til legen.
  5. Det settes av tid (enkelte dager) for telefonhenvendelser. På grunn av arbeidspresset (også i forbindelse med e- kontakt // e- konsultasjon) er det ikke mulig at telefonhenvendelser kan besvares daglig.
  6. Vi har gitt beskjed til sekretærene at pasientene skal spørres om årsak for henvendelse. Dette er viktig for å kunne prioritere riktig. Dersom man ikke ønsker å si noe om årsak for henvendelsen må man regne med at henvendelsen nedprioriteres.
  7. Konsultasjonstid: En vanlig konsultasjon skal vare ca 20 minutter.  Til vanlig er det tid for å ta opp ett problem med legen. For å sikre at ingen må vente urimelig lenge, er det nødvendig at vi overholde denne tiden. Viktig er også at pasienten er forberedt på legetimen slik at man rekker å ta opp det som er viktig. Forsinkelse går alltid på bekostning av andre pasienter.
  8. Pasienter som er i behov av resept fornyelse til A – og B -preparater skal komme på legetime. Til vanlig forskrives kun en liten mengde, evt. en mengde som tilsvarer 1 måneds forbruk.
  9. Timer som er ekstra tidkrevende (f.eks. mindre kirurgiske inngrep, undersøkelse i forbindelse med trygdemedisin, møter) settes opp etter ekstra avtale.

 

 

 

Vennlig hilsen

Borge Legesenter

FLYTTING !!! BORGE LEGESENTER FLYTTET INN I NYE LOKALER

5. august 2021 kl. 06:34

Vi har nå flyttet inn i våre nye lokaler.

Besøksadressen er: 
LØENVEIEN 5, 1653 SELLEBAKK

Åpningstider

Kontoråpningstid Man, ons, tors, fredag: 08.00-15.00
Tirsdag : 09.00-15.00
onsdag: Dr. Robert Bartyzel ikke tilstede (jobber som tilsynslege ved Fredrikstad Korttidssenter), Dr. Benske fredager er forbeholdt kontorarbeid, evt telefon - og videokonsultasjoner. Dr. Ruud ikke tilstede annen hver torsdag grunnet offentlige oppgaver og Dr. Stenebråten ikke tilstede på torsdager grunnet fast avtale med Fredrikstad Legevakt. Dr. Bartyzel ikke tilstede på mandager grunnet fast avtale med Fredrikstad legevakt.
Telefontid: Alle dager:
kl. 09.00.-12.00
og kl. 13.30-14.30
VI HAR LUNSJ MELLOM 12.30-13.00

Adresse


Løenveien 5
1653 Sellebakk

med kollektiv trafikk
rutebuss 200/357/361 fra Fredrikstad sentrum – busstopp er Begbyveien – Løenveien, derifra går man ca 1 min til legesenteret.
Med kollektiv trafikk
rutebuss 200/357/361 fra Fredrikstad sentrum – busstopp er Begbyveien – Løenveien, derifra går man ca 1 min til legesenteret.

Vis kart

Kontakt oss


Løenveien 5
1653 Sellebakk

Telefon: 69 35 20 50